Danh sách Bố Mẹ trúng thưởng mini game ngày 27/2/2016

18/ 02/ 2017 0

Chúc mừng Bố Mẹ có tên trong danh sách đươc nhận quà trong chương trình mini game ngày 27/2/2016 của Babymall!

Cảm ơn tất cả các bố mẹ đã tham gia chương trình!

 

 

Tên facebook

Số may mắn

Bài chia sẻ

Biểu tượng cảm xúc

1.      

Ánh kim

Số 86

Chia sẻ mini game

Cảm xúc: wow

2.      

Moon yêu

Số 35

Chia sẻ bài hàng Nhật về

Yêu thích

3.      

Cẩm Minh Nhung

Số 43

Chia sẻ mini game

Yêu thích

4.      

Ly nguyễn

Số 68

Chia sẻ bài hàng Nhật về

Cười haha

5.      

Linh Anh

Số 96

Chia sẻ bài tổng hợp

Yeu thích

6.      

Thùy Linh

Số 03

Chia sẻ bình tập uống

Yêu thích

7.      

Hien anna

Số 89

Chia sẻ kem dưỡng của Nhật

Yêu thích

8.     ­­­­­

Hà Thu

Số 82

Chia sẻ bài milk canxi

Yêu thích

9.      

Phong Phú

Số 66

Chia sẻ mini game

Yêu thích

10.      

Minh Phương

Số 48

Chia sẻ bài sữa tắm nature

Yêu thích

11.      

Anny Tran

Số 22

Chia sẻ bài mini game

Yêu thích

12.      

Thùy Linh Hoàng

Số 11

Chia sẻ bài mini game

Yêu thích

13.      

Nguyệt quỳnh

Số 65

Chia sẻ bài mini game

Cười haha

14.      

Trâm trần

Số 27

Chia sẻ bài xịt chống hăm

Yêu thích

15.      

Nguyễn Ngọc Chi

Số 33

Chia sẻ bài nước tương của Mỹ

Cảm xúc: Wow

16.      

Cá vàng

Số 46

Chia sẻ bài mận đen cho bé

Yêu thích

17.      

Trang Thu Trần

Số 66

Chia sẻ bài Eskimo

Yêu thích

18.      

Đào Mai

Số 18

Chia sẻ mini game

Cười Haha

19.      

Nguyễn Thu Trang

Số 68

Chia sẻ bài mini game

Yêu thích

20.      

Ma An

Số 01

Chia sẻ bài sữa tắm mustela chống chàm

Yêu thích

21.      

Phạm Thanh Vân

Số 59

Chia sẻ bài mận đen cho bé

Yê u thích

22.      

Đỗ Thị Hoa

Số 50

Chia sẻ bài mini game

Yêu thích

23.      

Chi Lan

Số 88

Chia sẻ bài milk canxi

Yêu thích

24.      

Cún Nguyễn

Số 97

Chia sẻ bài nước muối PHY

Yêu thích

25.      

Nguyễn Trà My

Số 96

Chia sẻ bài milk canxi

Yêu thích

26.      

Phương Thảo

Số 44

Chia sẻ bình tập uống

Yêu thích

27.      

Phương SA

Số 81

Chia sẻ bài prospan Đức

Yêu thích

28.      

Huyền Trang Hoàng

Số 85

Chia sẻ bài tổng hợp

Yêu thích

29.      

Ngọc Bích

Số 50

Chia sẻ bài tổng hợp về chăm sóc mũi, họng cho bé

Yêu thích

30.      

Hoài Như

Số 25

Chia sẻ bài mini game

Cười haha

31.      

Linh pt

Số 39

Chia sẻ bài hàng Nhật

Yêu thích

32.      

Nikki le

Số 67

Chia sẻ bài pudding

Yêu thích

33.      

Hồng Nhung Lâm

Số 89

Chia sẻ mini game

Yêu thích

34.      

Tram nguyen

Số 94

Chia sẻ bài kiến thức vitamin tổng hợp

Yêu thích

35.      

Nguyễn hà Ngân

Số 89

Chia  sẻ album vitamin

Yêu thích

36.      

Linh mb

Số 68

Chia sẻ bài hàng Nhật

Cười: haha

37.      

Nguyễn Kim Loan

Số 69

Album về những hi sinh của mẹ

Yêu thích

38.      

Coca kids

Số 55

Chia sẻ bài mận cho bé

Cảm xúc wow